Välimine ja sisemine toitumine

Organism saab eluks vajalikku energiat kahel viisil. Esimene võimalus on saada toitu väljastpoolt: on hea, kui inimene sööb mõõdu järgi ning ammutab toidust jõudu ja soojust. Tänu tervislikule toitumisele saavutatakse tervis, hea töövõime ja üldine heaolutunne.

Teine variant on hankida toitu seestpoolt. Organism põletab alati osa välist toitu ära ja osa ladestab tulevikuks. Kui midagi juurde ei tule – paastumise ajal –, tuleb tal hakata kasutama varusid ehk üle minna sisemisele toitumisele. Seepärast tunneb paastuja end terve, töövõimelise ja rahulolevana.

Paastukuuri sisuks on ümberlülitumine esimeselt toitumisviisilt teisele. Üleminek söömiselt paastumisele kulgeb iseeneslikult juhul, kui paastuja usaldab oma keha jõude ning kui tal on teadmine inimese etteprogrammeeritud võimest paastuda. Igaüks meist kannab endas võimet lülituda ümber paastumisele.