Aprillis 2024 võtsime uhkusega vastu keskkonnasõbralikkust tunnustava Green Key märgise.

Green Key on rahvusvaheline ökomärgis, mille eesmärk on tunnustada keskkonnahoidlikku ja jätkusuutlikku tegevust turismisektoris.

Keskkonnaküsimused on muutunud üha olulisemaks ja tõsisemaks teemaks, kui mõtleme oma tegevuse mõjule planeedile. Selles valguses on jätkusuutlikud algatused ja sertifikaadid muutunud äärmiselt oluliseks.

Selle märgise saamine tähendab, et meie keskus vastab kõrgetele keskkonna- ja jätkusuutlikkuse standarditele, mis hõlmavad mitmeid valdkondi, alates energiakasutusest kuni jäätmemajanduseni.

Miks see sertifikaat meile oluline on? Esiteks, see näitab meie pühendumust keskkonnahoidlikkusele ja jätkusuutlikkusele. Meie jaoks on oluline mitte ainult pakkuda kvaliteetset teenust, vaid teha seda viisil, mis austab ja hoiab meie looduslikke ressursse. Green Key märgis annab meile võimaluse näidata oma klientidele ja partneritele, et me võtame keskkonnamõju tõsiselt ning teeme kõik endast oleneva selle vähendamiseks.

Teiseks, Green Key on meile kohustus. Saades selle tunnustuse, võtame endale vastutuse jätkata keskkonnaalaste parimate tavade rakendamist ja oma tegevuse pidevat parendamist. See hõlmab pidevat jõupingutust vähendada oma ökoloogilist jalajälge, kasutada ressursse tõhusalt ja minimeerida negatiivset mõju ümbritsevale keskkonnale.

OLEME VASTUTUSTUNDLIKUD

Loodus BIOSPA teeb igapäevaseid keskkonnateadlikke otsuseid, mis lähtuvad ettevõtte pikaajalisest strateegiast ja jätkusuutlikkuse põhimõtetest. Meie eesmärk on hoolikalt, keskkonnateadlikult ja kokkuhoidlikult kasutada meile usaldatud ressursse.

KUIDAS

 • Rakendame meetmeid vee tarbimise vähendamiseks ja kutsume üles meie külalisi vett säästma.
 • Toodame ja tarbime päikeseenergiat.
 • Kasutame majade soojas hoidmiseks maakütet.
 • Sorteerime jäätmeid ja pakendeid vastavalt keskkonnahoiu nõuetele.
 • Kasutame loodussõbralikke puhastusaineid.
 • Eelistame kvaliteetset ja valdavalt kohalikku toorainet.
 • Meie territoorium on tubakavaba.
 • Tutvustame järjepidevalt keskkonda säästvaid põhimõtteid meie töötajatele ja klientidele.
 • Väärtustame tegevusi vabas õhus.
 • Jälgime ja järgime keskkonnaalaseid seadusi, soovitusi ning arenguid.
 • Oleme avatud kõikidele keskkonda puudutavatele ettepanekutele ja aruteludele.