Õnn ja edu peituvad kas meis eneses või ei kusagil. Oma elu mõtestamiseks tuleb oma lootustes, soovides ja sihtides selgust saada. Need võivad olla näiteks tulevikupildid pakatavast tervisest,

õnnelikust abielust või edukast karjäärist. Ainult inimene ise võib oma õnne ja edu saavutada.

Otsustavat rolli mängib enesesisendus. Õigusega on selle meetodi arendaja Émile Coué (1857–1926) selgitanud, et ravitav on peaaegu iga haigus, aga mitte iga haige. Üldjuhul on määrav sisemine sättumus ja usk õnnestumisse.

Iga positiivselt tunnetatud mõte on abistav sisendus, mille mõju saab nn otsusvalemitega suurendada. Need on vormelid, mida paastumise ajal korratakse endamisi ikka ja jälle, et sundida

alateadvuse uinunud jõude hoogsalt õnne poole liikuma. Olgu esitatud paar näidet otsusvalemitest, mille paastujad on enda jaoks sõnastanud:

Mul läheb iga päevaga igas mõttes aina paremini ja paremini.

Ainult julgust – kõik läheb hästi.

Ma suudan, ma tulen toime, see on lihtne.

Küllap ei vaja iga paastuja enesesisendust, aga paljudele on see vajalik ja toob kasu.

Artikkel on võetud dr. Trofimova raamatust “Paastuga terveks”